Какви са правата на родител, който е възпрепятстван да осъществява лични контакти със своето дете

Когато родителите на едно дете са разделени и между тях съществуват спорове относно родителските права и задължения  по отношение на

Прочетете повече

Въпросите днес: Какви са последиците при разпореждане със семейното жилище, собственост на единия съпруг, без съгласието на другия съпруг

Днес дойде г-н Ч., на когото преди три дни му беше връчена искова молба. Ищците –  г-жа Т. и нейната

Прочетете повече

Въпросите днес: Какви разпоредителни сделки с недвижими имоти могат да се извършват между съпрузи

Днес със запитване към „Ти може“ се обърна господин Ф., който имаше следния проблем: Притежаваше личен недвижим имот, придобит по

Прочетете повече

Въпросите днес: Съпружеска имуществена общност ли е лизинговата вещ, придобита на името на единия съпруг по силата на договор за финансов лизинг, сключен преди сключване на брака между съпрузите

Днес към кантората със запитване се обърна г-н А., който имаше следния проблем: Преди да сключи брак със съпругата си,

Прочетете повече

Въпросите днес: Как една баба да осигури нормален живот а внучето си, при положение, че неговите родители не поемат своята родителска отговорност

Днес към мен се обърна със запитване бабата на едно дете. Поводът за това са сложните отношения между родителите, детето

Прочетете повече
Call Now ButtonЗапиши час за консултация