Въпросите днес: Какви незабавни действия може да предприеме родител, на когото е отказано осъществяване на лични контакти с неговото дете

Днес със запитване към „Ти можеш“ се обърна г-н Б., който имаше следния проблем: Той и съпругата му бяха фактически

Прочетете повече

Каква е ролята на социалната среда на родителя при предоставяне упражняването на родителските права по отношение на непълнолетно дете

Социалната среда на родителя е един от критериите, от които се ръководи съдът при разрешаването на спор между родителите на

Прочетете повече

Въпросите днес: Коя договорка важи при противоречие между съдържанието на брачен договор и споразумение за развод по взаимно съгласие

Г-жа П. днес се обърна със запитване към правната ни кантора във връзка с въпрос, свързан с предстоящ развод с

Прочетете повече
Запиши час за консултация