Дялове в споразумение за развод

Има ли значение дали в споразумението за развод са конкретизирани дяловете, при които един имот остава в съсобственост на съпрузите след развода

Г-н и г-жа Георгиеви са в процес на развод. Между тях вървят преговори за  уреждане на някои последици от прекратяването на брака по доброволен ред.

Г-н Георгиев е представил на съпругата си проект на споразумение за прекратяването на брака, в което са уредени и имуществените последици от прекратяването на брака, касаещи недвижим имот, който страните са придобили по време на брака им чрез покупко-продажба и който имот съставлява тяхна съпружеска имуществена общност. В предложения вариант за споразумение, г-н Георгиев иска да бъде записано, че имотът остава в обикновена съсобственост между страните след прекратяването на брака.

Именно тази точка тревожи г-жа Георгиева и тя желае да бъде конкретизирано, че имотът ще остане в обикновена съсобственост между страните след прекратяването на брака, но задължително да бъде конкретизирано, че частите на бившите съпрузи в общия имот ще бъдат равни.

Има ли толковаголямо значение дали в споразумението за развод ще бъде записано, че един имотостава в обикновена съсобственост, или бъде допълнено, че частите в тазисъсобственост ще са равни?

На пръв поглед така поставеният въпрос може да изглежда дребнав. В подкрепа на това мнение е и факта, че когато в документ за собственост не се посочи кой от съсобствениците каква част от вещта притежава, приема се, че частите са равни.

Само че, нещата не стоят точно по този начин и се оказва, че допълнението в споразумението относно кой от бившите съпрузи каква част от имота ще притежава след прекратяването на брака е от значение.

Това е така, тъй като, ако не бъде изрично посочено кой от бившите съпрузи каква квота притежава от общата вещ след прекратяването на брака, въпросът относно това кой каква част от имота притежава в общата вещ, може да бъде повдигнат допълнително след прекратяването на брака.

Ако не бъдат уточнени квотите в общата вещ, след прекратяването на брака, всеки от съпрузите може да предяви иск, че притежава по-голям дял от общия имот поради трансформация на негово лично имущество. Съпругът, който претендира да се явява собственик  на по-голяма част от имота, може да предяви иск, за да докаже това, независимо, че преди това е подписал споразумение, чрез което се е съгласил, че имотът ще остане съсобствен след прекратяването на брака.

Ето защо исканията на г-жа Георгиева съвсем не са  дребнави.  Ако в споразумението за развод бъде посочено кой от бившите съпрузи каква част от общия имот ще притежава след прекратяването на брака, това споразумение обвързва страните и никой от тях не може да предяви иск, за да установява, че притежава по-голям дял от имота, от този, посочен  в споразумението. Не бъдат ли конкретизирани дяловете, при които имотът ще остане в съсобственост след прекратяването на брака, независимо от споразумението за развод, всеки от заинтересованите съпрузи може да предяви иск, за да докаже по съдебен ред, че притежава по-голям дял от общия имот. В този смисъл е ТР 3/2015год. на ОСГК на ВКС.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация