Каква е ролята на социалната среда на родителя при предоставяне упражняването на родителските права по отношение на непълнолетно дете

Социалната среда на родителя е един от критериите, от които се ръководи съдът при разрешаването на спор между родителите на

Прочетете повече

Какви са правата на родител, който е възпрепятстван да осъществява лични контакти със своето дете

Когато родителите на едно дете са разделени и между тях съществуват спорове относно родителските права и задължения  по отношение на

Прочетете повече

Даването на съгласие за дарение на семейното жилище пречка ли е да се предяви иск за възстановяване на запазена част от наследството, накърнена с това дарение

Днес в кантората дойде г-жа У., която имаше следния проблем:  Съпругът й беше починал преди две години. Няколко години преди

Прочетете повече

Какви са правата на бабата и дядото когато се оказват възпрепятствани да осъществяват лични контакти със своето внуче

Бабата и дядото на едно дете имат право на лични контакти със своето внуче. Това право има и детето. Много

Прочетете повече
Call Now ButtonЗапиши час за консултация