Как съдът преценява дали да разреши едно дете да пътува в чужбина

Едно дете може да пътува  в чужбина, придружено и от двамата си родители или с писменото им нотариално заверено съгласие. Когато един от тях не дава съгласие за пътуване на детето в чужбина другият родител може да предяви иск пред районния съд по местоживеене на детето, съдът да разреши детето да пътува в чужбина.

От съда не може да се иска принципно съдът да разреши пътувания на детето в чужбина. Необходимо е в молба да се съдържа искане относно броя пътувания, периода от време и определените държави, до които детето да пътува, без съгласието на другия родител.

Възниква въпросът дали съдът е обвързан с направеното искане в молбата за разрешение за пътуване в чужбина или може да разреши нещо различно от заявеното от молителя.

Правилният отговор на така поставения въпрос е, че съдът не е обвързан от формулираното от молителя искане относно броя пътувания, периода от време и определените държави.

В рамките на заявеното искане с молбата до съда, съдът разполага с власт да разреши конкретни пътувания в период от време, различен от първоначално заявения и до определени държави, част от поисканите в молбата, или да разреши неограничен брой пътувания, но до определени държави.

Например, ако в  молбата се иска разрешение детето да пътува в страни от Европейския съюз, Турция, Египет и Македония, съдът може да разреши детето да пътува само до страни от Европейския съюз и да не разреши пътувания до Турция, Египет и Македония, вместо да отхвърли изцяло  направеното искане.

При преценката на съда дали да уважи искането за пътуване на детето в чужбина и за какъв период от време, водещи и най-важни са интересите на детето. Ако съдът счете, че съществува опасност, например, за здравето и живота на детето да пътува до определени страни, може да не даде разрешение за пътуване на детето до тези страни.

По дела от такъв характер следва да се установи и нуждата на детето да пътува в чужбина.

Следва да се има предвид още, че дела от подобен характер отнемат определен период от време, който може да е различен в рамките на всяко едно производство, като обикновено се касае за период от време от месеци до година, поради което съдът следва да бъде своевременно сезиран, за да се получи съгласието за пътуване на детето в чужбина, когато се планира конкретно пътуване.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация