5-те най-често задавани въпроси за родителски права

Това са пет от въпросите, които най-често получаваме по време на консултации за родителски права.

1. Можем ли да се откажем от родителските си права и задължения?

В българското законодателство не е предвидена възможност за отказ от родителски права, още по-малко от родителски задължения.

2. Какво бихме могли да направим, ако не се изпълняват родителските задължения?

Единственото задължение, което може да бъде изпълнено принудително е задължението за издръжка. При липса на доброволно изпълнение може да се иска от съда да определи размер на издръжката, която родителят дължи. Решението на съда може да се изпълни принудително като се образува изпълнително дело при частен или държавен съдебен изпълнител. За неизпълнението на две или повече задължения за издръжка, установени със съдебно решение е предвидена и наказателна отговорност.

3. Може ли да бъде лишен родителят от правата си по отношение на детето?

Родителските права и задължения подлежат на ограничаване, когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. В особено тежки случай родителят може и да бъде лишен от родителски права. Основание за лишаване от родителски права е и трайното неполагане на грижи за детето и недаване на издръжка.

4. Може ли да бъде лишен родителят от родителските си задължения?

Дори и при лишаване от родителски права, родителят продължава да дължи издръжка и не губи останалите си родителски задължения.

5. Как се решават спорове по отношение на родителските права?

В случаите, когато и двамата родители упражняват родителски права и не могат да постигнат съгласие по конкретен въпрос относно упражняването на родителските права, всеки един от тях може да сезира съда с искане за разрешаването на спора между родителите.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация