Цени

Информацията на сайта се предоставя безплатно, но публикуваните статии не съставляват правна консултация. Споделеното в тях не следва да се прилага пряко, а трябва да се съобразят особеностите на всеки конкретен случай.

Поради това ви препоръчваме да се консултирате с адвокат. На посочените телефони може да бъде записан ден и час за консултация с адвокатите и юристите, работещи в сътрудничество с Фондацията.

С цел пълна прозрачност, тук публикуваме цените, на които може да получите правни услуги.

Правна консултация – 50 лева;

Развод по исков ред – 680 лева;

Развод по взаимно съгласие – 480 лева;

Иск за бащинство – 700 лева;

Осиновяване – 700 лева;

Поставяне под запрещение – 700 лева;

Пътуване на дете в чужбина – 680 лева;

Лични контакти на баба и дядо – 680 лева;

Споразумение за родителски права – 480 лева;

Иск за родителски права – 720 лева;

Иск за издръжка – 360 лева;

Имуществени спорове –  съобразно материалния интерес, но не по-малко от 1200 лева;

Запиши час за консултация