Цени

Информацията на сайта се предоставя безплатно, но публикуваните статии не съставляват правна консултация. Споделеното в тях не следва да се прилага пряко, а трябва да се съобразят особеностите на всеки конкретен случай.

Поради това ви препоръчваме да се консултирате с адвокат. На посочените телефони може да бъде записан ден и час за консултация с адвокатите и юристите, работещи в сътрудничество с Фондацията.

С цел пълна прозрачност, тук публикуваме цените, на които може да получите правни услуги.

 • Правна консултация – 50 лева;
 • Развод по исков ред – 680 лева;
 • Развод по взаимно съгласие – 480 лева;
 • Иск за бащинство – 700 лева;
 • Осиновяване – 700 лева;
 • Поставяне под запрещение – 700 лева;
 • Пътуване на дете в чужбина – 680 лева;
 • Лични контакти на баба и дядо – 680 лева;
 • Споразумение за родителски права – 480 лева;
 • Иск за родителски права – 720 лева;
 • Иск за издръжка – 360 лева;
 • Имуществени спорове –  съобразно материалния интерес, но не по-малко от 1200 лева;
Call Now ButtonЗапиши час за консултация