Въпросите днес: Как могат да бъдат отстранени обитателите от семейното жилище

Днес при мен дойде г-жа Т., която е в процес на развод. Поводът за нейното притеснение беше следният: Тя, съпругът й и синът й живеели в жилище, собственост на нейната майка. Отношенията със съпруга й станали нетърпими, но той така и не напускал семейното жилище. Г-жа Т. и майка й, като собственик на жилището, опитали всякакви варианти да принудят мъжа да напусне дома.  Майката на г-жа Т. през ден подавала жалби в полицията като твърдяла, че имотът е неин и настоявала органите на властта да отстранят зет й от жилището. Това обаче така и не се случвало.

Денят, преди г-жа Т. да дойде за консултация отношенията между нея и съпруга й се изострили до такава степен, че мъжът заключил жената в мазето и я пуснал да излезе оттам едва два часа по-късно.

Сега г-жа  Т. идваше за съвет какво да предприеме, така че да принуди съпруга си да напусне жилището колкото се може по-бързо. Тя беше завела делото за развод преди повече от девет месеца и все още нямаше дата за насрочване на делото за разглеждане в открито заседание. Докато се стигне до развод можеха да минат още месеци наред.

Ето какво може да се предприеме в конкретния случай:

Собственик на жилището е майката на съпругата. Тя е предоставила ползването на своя имот на семейството, без да търси наемна цена за имота, което е обичайна ситуация. На практика страните –  от една страна майката на г-жа Т. и от  друга страна –  г-жа Т. и нейният съпруг са в договорни, макар и неписани, отношения. Между тях е сключен договор за послужване с недвижим имот. По силата на това правоотношение майката е предоставила ползването на имота на съпрузите безвъзмездно. Този договор наподобява договор за заем за послужване. Тъй като майката е предоставила ползването на имота безвъзмездно, без заплащането на наемна цена за имота, тя може във всеки един момент да поиска ползването на имота да й бъде върнато, ако сама се нуждае от този имот. Съпрузите не могат да й противопоставят никакви свои права по отношение на имота.

Майката на г-жа Т. може да отправи писмено предизвестие до съпрузите да й върнат ползването на имота, като предостави срок, в който те да й върнат ключовете от имота и да опразнят същия от личните си вещи. Ако те не направят това, майката може по съдебен ред да отстрани семейството от имота си. Искането за освобождаването на имота трябва да е отправено и до двамата съпрузи, независимо, че майката няма нищо против дъщеря й и внукът й да останат да живеят в имота. След като имотът бъде освободен по надлежен ред от ползването му от страна на цялото семейство, няма пречка майката да допусне дъщеря си и  внука си да живеят отново в този имот.

Тъй като имотът е преодоставен за безвъзмездно ползване, майката трябва да докаже, че сама има нужда от ползването на имота, за да бъде отстранено оттам цялото семейство.

Това е пътят за защита в конкретния случай и начинът, чрез който мъжът да бъде отстранен от жилището, собственост на майката на жената. Всякакви жалби, адресирани до полицията и/или прокуратурата няма как да доведат до положителен резултат. Спорът е гражданскоправен и ако не бъде разрешен доброволно, пътят за уреждането му е по съдебен ред. Полицията не е компетентна да се намесва, още по-малко да разрешава подобни спорове.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация