Промяна на ползване на семейното жилище

 

Кога и как може да се преразглежда въпрос, по който има постановено решение, относно упражняването на родителските права и ползването на семейното жилище.

В  бракоразводен процес, когато съпрузите имат общи ненавършили пълнолетие деца, съдът задължително се произнася относно въпроса за ползването на семейното жилище. Съдът се произнася по този въпрос  служебно, дори никоя от страните да не е направила искане във връзка с произнасянето по този въпрос.

Каквото и да реши съдът по този въпрос, при промяна на обстоятелствата, може да се образува ново дело и да се иска пререшаване на този въпрос въз основа на новонастъпилите обстоятелства.

В общия случай, когато семейното жилище на страните е тяхна съпружеска имуществена общност, семейното жилище се предоставя за ползване след прекратяването  на брака на онзи съпруг, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на общите ненавършилите пълнолетие деца.

Възможно е да се иска промяна на упражняването на родителските права, а оттам и промяна на  предоставяне на ползването на семейното жилище.

Най- честите причини, поради които може да бъде изменено съществуващо решение на съда в частта относно упражняването на родителските права е невъзможност на родителя, на когото са предоставени родителските права да се справи с проблеми във връзка с отглеждането и възпитанието на детето, особено когато то е в тийнейджърска възраст. Неудачите във възпитанието са повод за промяна на упражняването на родителските права.

Друго основание, поради наличието, на което може да се стигне до изменение на упражняването на родителските права е възпрепятстване от страна на родителя, който упражнява родителските права,  да се осъществяват личните контакти между детето и другия родител.

Причина може да бъде и встъпването на родителя, който упражнява родителските права в нов брак,  което се отразява негативно върху емоционалното и психическото състояние на детето.

При всички случаи, при които се стигне до изменение на упражняването на родителските права, като упражняването бъде предоставено на другия родител, последният може да иска ползването на семейното жилище да бъде предоставено на него. Това е така, тъй като са се изменили обстоятелствата, въз основа, на които първоначално ползването на семейното жилище е предоставено на единия родител.

Сочената промяна може да настъпи по силата на съдебно решение. Решението може да бъде постановено въз основа на постигнато между страните взаимно съгласие относно тези въпрос.

Когато постигането на взаимно  съгласие се окаже невъзможно, заинтересованият родител може да предяви иск упражняването на родителските права по отношение на ненавършило пълнолетие дете да бъде предоставено на него, а заедно с това да иска и ползването на семейното жилище да бъде предоставено на него, ако това жилище е съставлявало съпружеска имуществена собственост на страните.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация