Въпросите днес: Правата на бабата и дядото

Могат ли бабата и дядото да осъществяват лични контакти със своето внуче през времето, определено за лични контакти между детето и родител, когато родителят е в невъзможност да осъществява тези контакти лично

Днес със запитване към кантората се обърна г-жа Ц., която е баба на тригодишно дете. Родителите на детето били разделени, упражняването на родителските права било предоставено на майката, а на бащата, който е син на г-жа Ц., е определен режим за осъществяване налични контакти с детето. Личните контакти между бащата и детето се провеждали редовно и майката не създавала трудности бащата да вижда своето дете.

Предстояло обаче синът на г-жа Ц. да замине в командировка в чужбина за около три месеца  и г-жа Ц. питаше дали майката на детето може през този период от време да откаже на нея и съпруга й, като баба и дядо на детето, да осъществяват лични контакти с детето и какво може да направи тя, за да не губи връзка с внучето си през този период от време.

Ето и отговора на така поставения въпрос:

В случите, при които упражняването на родителските права по отношение на едно дете  е предоставено на единия родител, а на другия е определен режим за лични отношения, няма пречка в рамките на така определения режим, ако този родител не може да осъществява лично контакти с детето поради отсъствие или болест, през това време личните контакти да се осъществяват между бабата и дядото /родители на този родител/ и самото дете.

Г-жа Ц. разполага с правната възможност, през времето, през което синът й отсъства, поради командировка, вместо него, тя и дядото да осъществяват лични контакти с детето.

Г-жа Ц. се интересуваше още дали, за да упражни правото си да осъществява лични контакти, през времето за лични контакти, предоставено на сина й като баща на детето, е необходима някаква съдебна намеса.

Отговорът на така поставения въпрос е отрицателен. Не е необходимо да бъде сезиран съда с искане да бъде разрешено на бабата и дядото да осъществяват лични контакти със своя внук през времето, определено за осъществяване на лични контакти между детето и родителя, когато родителят е възпрепятстван лично да осъществява тези контакти поради отсъствие или болест.

Съвсем спокойно дядото и бабата на детето по бащина линия могат да вземат детето във времето, отредено за лични контакти между детето и бащата, без да търсят съдействието на съда. Ако стане така, че майката откаже да даде детето на бабата и дядото през този период от време, без основателна причина, а само с мотива, че това време е определено за контакти между бащата и детето, а не между бабата и дядото по бащина линия и детето, то нейното поведение би било неправомерно, със следващите се от това правни последици.

Във времето за лични контакти бабата и дядото могат да вземат детето от дома на майката и да прекарат  с него времето, определено за лични контакти по начин, който счетат за най-подходящ. Те имат право да заведат детето в своя дом. Изобщо не е наложително личните контакти да се осъществяват по паркове, градинки и кафенета, още по-малко в присъствието на майката, както често се случва на практика.

Г-жа Ц. може да е спокойна, че през времето, през което  е определено за лични контакти между детето и бащата, тъй като бащата поради отсъствие няма да може да осъществява тези лични контакти, тя като баба на детето ще може да се среща с детето през този период от време. Освен това тя може да упражни свободно това свое право, без съдебна намеса.

 

 

 

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация