Въпросите днес: Има ли право родителят, който упражнява родителските права да промени местоживеенето на детето

Госпожа Е. е майка на  четиригодишно дете. С бащата на детето  са разведени от около година. Живели са заедно в Испания още от сключването на брака им преди около седем години.   Когато заминали със съпруга й за Испания, заминали с намерението трайно да се установят там. Тя работела до раждането на детето. След раждането на детето, останала вкъщи да се грижи за него.

Впоследствие отношенията между съпрузите се развалили. Неразбирателството помежду им било налице, отчуждението също. Това довело до развода им. Упражняването на родителските права било предоставено на майката, а на бащата бил определен режим за осъществяване на лични контакти.

Г-жа Е. дошла през лятото с детето в България. Тя не желае да се връща повече в Испания, а има намерение да  продължи да живее в България. В Испания не може да намери работа. Не може да плаща наема за жилището, в което живее. Няма роднини и близки, които да й помагат с отглеждането на детето.

Въпросът, който я интересува е дали при положение, че родителските права по отношение на детето са предоставени на нея, тя може да реши да заживее с детето в България, без да  иска съгласието на бащата  за това.

Ето и отговора на нейния въпрос:

Независимо, че родителските права по отношение на детето са предоставени единия родител, това не означава , че детето следва този родител, ако той реши да промени своето местоживеене. В случая родителите са се развели в Испания и испанския съд е предоставил упражняването на родителските права на майката. При майката детето ще живее.  В случай обаче, че тя реши да промени местоживеенето на детето, тя не може да направи това  самоволно, понеже на нея й е предоставено упражняването на родителските права.

Ако реши да се установи да живее на друго място, заедно с детето, следва да бъде променено и местоживеенето на детето. Това може да стане със съгласието на бащата, а ако такова липсва – по съдебен ред. Съдът следва да прецени дали  е в  интерес на детето неговото местоживеене да бъде променено.

Ако г-жа Е. има намерение да се установи да живее трайно в България заедно със своето дете, тя трябва да иска по съдебен ред местоживеенето на детето да бъде променено. В това производство съдът се ръководи от интересите на детето и ако прецени, че детето би живяло при  по-добри условия при промяна на неговото местоживеене, следва да разреши тази промяна. Освен това съдът следва да определи режим за лични контакти между детето и бащата.  При определянето на този режим следва да бъде съобразно, че детето ще пътува на дълги разстояния за осъществяването на лични контакти с другия родител. Родителят, с право на лични контакти има възможност да взема детето от мястото, където то живее с другия родител и да го води  там, където живее – в случая в Испания.

Г-жа Е. не може сама да промени местоживеенето на детето, въпреки че на нея и е предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето. Ако реши да заживее с детето си в България, тя трябва да иска по съдебен ред да бъде променено местоживеенето на детето.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

2.6/5 - (16 votes)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация