Въпросите днес: Какви разпоредителни сделки с недвижими имоти могат да се извършват между съпрузи

Днес със запитване към „Ти може“ се обърна господин Ф., който имаше следния проблем: Притежаваше личен недвижим имот, придобит по дарение от своите родители. Беше женен и искаше да прехвърли, този имот на съпругата си, така, че тя стане единствен собственик на имота. Имаше задължения към не една банка и се страхуваше да не му вземат имота.

Той мислеше да прехвърли имота с покупко-продажба и питаше дали този вариант е подходящ.

Г-н Ф. е единствен собственик на имота и може да се разпорежда с него, както намери за добре, включително да го прехвърли на съпругата си.  В зависимост от вида разпореждане, което избере, правните последици са различни.

Ако страните изберат да сключат договор за покупко-продажба, то съпругата му ще придобие имота в режим на съпружеска имуществена общност. Независимо, че г-н Ф. е продавач на имота, ако съпругата закупи имота, г-н Ф. също ще стане собственик на имота въз основа на покупко-продажбата. Съпругата му придобива имота  чрез покупко-продажба по време на брака на свое име, но имотът става съпружеска имуществена общност, защото се предполага, че е придобит с общи средства.

Тъй като г-н Ф. не цели постигането на горния правен резултат, покупко-продажбата не е добър избор в случая.

Как тогава г-н Ф. може да прехвърли собствения си имот на съпругата си, така че тя да стане изключителен собственик?

Г-н Ф. може да дари имота на съпруга си и независимо, че дарението е извършено по време на брака, тя ще стане негов единствен собственик.

Съществува и друга правна възможност. Г-н Ф. и съпругата му могат да сключат договор за издръжка и гледане по силата, на който г-н Ф. да прехвърли имота срещу поемане на задължение от страна на съпругата му да го гледа и издържа. Такъв договор напълно валидно може да се сключи между съпрузи, независимо, че  съгласно Семейния кодекс съпрузите са задължени да се грижат един за друг и да си помагат.

Сключването на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане напълно удовлетворяваше нуждите на г-н Ф., още повече, че нямаше да се налага да се плаща цената на имота по банков път.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация