До кой момент може да се направи искане в бракоразводно дело за заплащане на наемна цена за ползването на семейното жилище

При развод по исков ред, когато страните имат ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася относно ползването на семейното жилище

Прочетете повече
Call Now ButtonЗапиши час за консултация