Как може да се стигне до развод, ако не е известен адресът на ответника

Как може да се стигне до развод, ако не е известен адресът на ответника

Г – жа М. се обърна наскоро към мен със следния въпрос: тя искаше да се разведе, но  съпругът й бил заминал в чужбина и от години тя не поддържала никаква връзка с него. Искаше да прекрати този брак и да започне живота си отначало. Децата им вече бяха пораснали и тя смяташе, че е крайно време да разреши този въпрос.  Притесняваше се, че няма да може да се разведе, въпреки желанието си да направи това, понеже не знаеше какъв адрес да посочи, от който съпругът  да бъде призован по делото. На времето била правила постъпки за развод, но понеже не могла да посочи адрес, делото било прекратено.

Г-жа М. няма основания за притеснения. Тя може да се разведе, независимо, че не знае къде живее съпруга й. Ето как може да стане това.

В случая съпругът на г-жа М. е български гражданин, който се е установил да живее извън територията на Република България, на адрес, неизвестен на г-жа М. Като български гражданин, съпругът й има регистриран постоянен адрес в България. Именно от този адрес съпругът й следва да бъде призован по делото.

В исковата молба за развод трябва да се посочи адрес, от който съпругът на г-жа М. да бъде призован по делото. Този адрес може да е последният известен на г-жа М. адрес, на който е пребивавал съпругът й – например този, на който последно са живели заедно.  Тъй като съпругът на г-жа М. няма да бъде намерен на този адрес и ако не се намери лице, измежду близките на съпруга й на този адрес, който да се съгласи да получи съобщенията по делото със задължението да ги предаде на съпруга, съдът ще разпореди да бъде извършена справка за настоящ и постоянен  адрес на съпруга. След извършването на справката, съпругът следва да бъде призован на неговия  настоящ/постоянен адрес, ако двата адреса съвпадат, а ако не съвпадат, призоваването се извършва по настоящ адрес.

Връчител  на съда трябва да връчи съобщенията, адресирани до съпруга на този адрес, Връчителят ще търси съпруга на  неговия настоящ/постоянен адрес. Ако не го намери там, следва да събере сведения дали лицето пребивава на този адрес. Ако се окаже, че лицето пребивава на адреса, връчителят трябва да направи всичко необходимо, за да намери лицето лично. За целта трябва да посети адреса поне три пъти в различно часово време в рамките на около месец. В случай, че въпреки посещенията адресатът не бъде намерен и не се намери лице на адреса на адресата, което да се съгласи да получи съобщението със задължението да го предаде на адресата, връчителят ще залепи съобщение на  вратата на жилището на съпруга да се яви в съда, за да получи предназначените за него книжа.

В случай, че още при първото си  посещение връчителят установи, че адресатът не пребивава на адреса, той няма защо да прави допълнителни посещения. В този случай пристъпва направо към връчване на съобщението  чрез залепване. Задължително е връчителят да пусне и копие от съобщението в пощенската кутия на адресата, ако има достъп до същата.

Адресатът следва да се яви в двуседмичен срок от залепване на съобщението в съда, за да получи предназначените за него книжа. Ако това не се случи, съдът  му назначава служебен адвокат, който да го представлява по делото, на разноски на ищеца.

По този начин, независимо, че г-жа М. не знае къде в действителност живее съпругът й, тя ще може да се разведе с него. Съпругът й ще бъде представляван по делото от служебен адвокат.

Ако съпругът на г-жа М. живее в чужбина, но г-жа М. не знае неговия адрес в чужбина, тя трябва да декларира това обстоятелство пред съда, под страх от наказателна отговорност.  В този случай отново призоваването става на настоящия/ постоянния адрес на съпруга и ако той не се яви по делото, му се назначава служебен адвокат, който да го представлява в производството.

 

Съпругът на г-жа М. е български гражданин и има постоянен адрес в България. Когато обаче съпругът не е български гражданин, може да няма регистриран настоящ, съответно постоянен адрес в България. Как тогава ще се стигне до развод?

В тези случаи се изважда удостоверение от Полицията за установяване дали ответникът има регистриран настоящ и/ или постоянен адрес. В случай, че се установи, че няма регистриран адрес, призоваването по делото се извършва чрез обявление в Държавен вестник. В случай, че въпреки така извършеното обявление, ответникът не се яви по делото, съдът отново му назначава служебен адвокат на разноски на ищеца.  И отново  е предвидена възможност,  за да се стигне до развод.

Изобщо лисата на информация къде пребивава в момента съпругът, не е пречка да бъде  постановен развод между страните.

За целта, като краен резултат на ответника се назначава служебен адвокат, който да го представлява в производството.

Необходим е да бъде разпитан и един свидетел, който трябва да е осигурен от ищеца и който да свидетелства за отношенията между страните. Достатъчно е този свидетел да установи, че страните са фактически разделени и не поддържат контакт помежду си.

 

В случая г-жа М. лесно и сравнително бързо може да се разведе. Съпругът й, който е български гражданин ще бъде призован от неговия настоящ/ постоянен адрес и ако не се яви на делото, ще му бъде назначен служебен адвокат, който да следи за неговите интереси.

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация