Съвместно упражняване на родителски права

Съвестното упражняване на родителски права е вече допустимо, съгласно българското законодателство.

Какво означава съвместното упражняване на родителските права и какви са предпоставките за това

Когато родителите на едно дете не живея заедно и само при положение, че постигнат съгласие за това, е допустимо съвместното упражняване на родителските права по отношение на общите им ненавършили пълнолетие деца.

Без значение дали родителите  са били в граждански брак или детето е родено от извънбрачна връзка, стига произходът да от родителите му да е установен / да е припознато от бащата/, родителите могат да вземат решение за съвместно упражняване на родителските права. Това означава, че важни решения, като тези, свързани със здравето и обучението на детето ще се вземат и от двамата родители. За да има решението на родителите относно съвместното упражняване на родителските права изпълнителна сила, то трябва да бъде внесено за одобрение от районния съд.

За какво още трябва да се споразумеят родителите

В споразумението страните трябва да постигнат съгласие още относно следните въпроси, а именно: при кого от двамата родители ще е местоживеенето на детето, кога другият родител ще има право на лични контакти с детето; каква издръжка ще плаща месечно за детето на другия родител. Споразумението се внася за утвърждаване от съда, като родителите трябва лично да потвърдят пред съда постигнатото съгласие относно посочените въпроси.

Възможно ли е съдът при спор между родителите, да постанови съвместно упражняване на родителските права

В случай на спор между родителите относно  всички или някой от въпросите, свързани с родителската отговорност, всеки един от тях може да предяви иск пред районния съд за разрешаването на спора. В този случай съдът ще се произнесе по въпросите, по които е сезиран като се ръководи от интересите на  детето. Съдът ще отчете кой от родителите до момента в по-голяма степен се е грижил  за детето, възпитателните качества на всеки от родителите, връзката на детето с всеки от родителите, социалната среда, готовност за помощ от близки и роднини при отглеждането на  детето, материални условия на живот, които всеки от родителите може да предложи на детето. Всеки от родителите може да ангажира доказателства в съдебното производство, за да установи, че той е по-подходящият родител, който за в бъдеще да упражнява родителските права.

В едно спорно съдебно производство съдът не може да постанови съвместно упражняване на родителските права и от двамата родители по отношение на общото им дете. Съдът ще реши упражняването на родителските права да се предостави само на един от двамата.

Само родителите могат да вземат решение съвместно да упражняват родителските права по отношение на тяхното дете. И ако искат тяхното споразумение да бъде скрепено с изпълнителна сила, а да не бъде оставено в сферата на добрите пожелания, трябва да се обърнат към съда с искане тяхното споразумение на бъде утвърдено от този орган.

  

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

Гласувайте
Call Now ButtonЗапиши час за консултация