Въпроси, свързани с установяване на произхода на едно дете от неговия баща

Припознаване на дете

Когато едно дете е родено извън брак,  то може да бъде припознато от мъж, който твърди, че е негов баща. Припознаването може да се извърши още пред Управителя на болничното заведение, в което детето е родено, а на по-късен етап –  чрез нотариално заверена декларация, представена пред длъжностно лице по гражданското състояние.

Длъжностното лице съобщава на майката за извършеното припознаване и ако тя заяви, че няма да оспорва припознаването, мъжът се вписва в акта за раждане на детето като негов биологичен баща.

Майката обаче може да оспори припознаването. Ако тя направи това, длъжностното лице по гражданското състояние съобщава на мъжа, който претендира да е баща на детето за извършеното оспорване на припознаването. От този момент мъжът има право в тримесечен срок  да предяви иск пред съответния окръжен съд, за да установи, че той е баща на детето.

Иск за бащинство

Има случаи, при които обаче когато едно дете е родено извън брак, неговият биологичен баща  не желае да го припознае. Тогава  в полза на майката и на детето възниква правото да предявят иск, за установяване, че соченият мъж е биологичен баща на детето.

Правото принадлежи и на двамата –  и на майката, и на детето.

Майката може да предяви на собствено основание този иск до изтичане на три години от раждането на детето. Ако по някаква причина тя пропусне този срок, може на по-късен етап да предяви същия иск от името на детето, в качеството си на негов законен представител.

Детето, на самостоятелно основание има право да предяви иск срещу мъжа, по отношение, на когото твърди, че е негов биологичен баща. Детето, самостоятелно може да упражни това свое право да изтичането на три години от момента, в който е навършило пълнолетие. В този случай се призовава и майката по делото.

Най-сигурният начин да се установи дали един мъж е биологичен баща на едно дете е чрез ДНК експертиза, която трябва да бъде поискана в рамките на висящ съдебен процес по иск за бащинство.

Кога може да се предяви иск за бащинство

Следва да се има предвид, че иск за а бащинство може да се предяви, ако детето няма установен произход от своя баща. В акта за раждане на детето трябва да е записано, че бащата е „неизвестен“.

Иск за оспорване на бащинството

Възможно е в акта за раждане да е вписано името на мъж, който да се сочи, че е баща на детето. Такъв с случаят, при който детето е родено по време на брак на майката и като баща на детето фигурира нейният съпруг. Възможно е съпругът на майката да не е биологичен баща на детето. Докато обаче не бъде установено, че съпругът на майката не е биологичен баща на детето, не може да се търси произход на детето от биологичния му баща.

При подобна житейска ситуация, обикновено двата иска –  за оспорване, че съпругът на майката е биологичен баща на детето и този срещу истинския баща за установяване, че именно той е биологичен баща на детето се съединяват.

Трябва да се има предвид, че искът за оспорване, че съпругът на майката е баща на детето може да се предяви най-късно  от майката до изтичане на една година от раждането на детето. Ако майката изпусне този срок, тя, за разлика от иска за бащинство, не може да предяви иск от името на своето дете като негов законен представител срещу съпруга си, за да установи, че детето не е могло да бъде заченато от нейния съпруг.

Детето също има право да установи, че съпругът на майка му не е негов биологичен баща. Този иск детето може да предяви самостоятелно до изтичане на една година от навършване на пълнолетие.

има ли някаква възможност в акта за раждане да бъде вписан истинският баща на детето, дори ако е пропуснат срока за оспорване на факта, че съпругът на майката е баща на детето.

Правна възможност, чрез която да се достигне до целения резултат, все пак има, но за това е необходимо съдействието на всички страни: на бащата, съпруга и биологичния баща.

Ето как може да се случи това.

На право място майката и биологичният баща трябва да имат сключен граждански брак. Биологичният баща може да осинови своето детето като осиновява дете на своята съпруга. За целта е необходимо и писменото нотариално заверено на бившия съпруг на майката, който по документи се води баща на детето.

 

За консултации, пишете ни онлайн тук или се свържете с нас на телефон: 0877-077-692

5/5 - (1 vote)
Call Now ButtonЗапиши час за консултация