За нас

„Ти можеш да постигнеш семейна хармония“ е сайт на фондация „Ти можеш“, който има за цел да популяризира правните възможности по въпрос из областта на семейното право.

Същевременно чрез сайта, заинтересованите лица могат да се свържат с правна кантора, с която Фондацията си сътрудничи и в която работят юристи и адвокати, специализирали в областта на семейното право, които да съдействат на заинтересованите лица чрез предоставяне на правни услуги за разрешаването на конкретни правни казуси из областта на тази правна материя.

Информацията на сайта се предоставя безплатно и има за цел да информира обществото относно лични и имуществени отношения при развод, осиновявания, спорове за бащинство, поставяне под запрещение и други въпроси, из областта на семейното право.

Публикуваните статии не съставляват правна консултация и макар да наподобяват проблеми, с които се сблъскват читателите, информацията, дадена в тях не следва да се прилага пряко, а трябва да се съобразят особеностите на всеки конкретен случай.

Лицата, изправени пред подобни правни проблеми, при желание от тяхна срана, могат да се обърнат за конкретно правно съдействие към юристите, с която Фондацията сътрудничи.

Формите за това са чрез посочения имейл за връзка, чрез която форма могат да бъдат зададени конкретни въпроси, касаещи заинтересованите лица.

На посочените телефони може да бъде записан ден и час за консултация с адвокатите и юристите, работещи в сътрудничество с Фондацията.

Ако имате въпроси из областта на семейното право, не се колебайте да се сържете с нас

Call Now ButtonЗапиши час за консултация